77 555 89 12
praca@meb-group.eu

77 555 89 12
praca@meb-group.eu

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając prawa i obowiązki Osoby biorącej udział oraz Organizatora.
 2. Program „Polecaj & zarabiaj” oferuje wypłatę nagrody finansowej z tytułu polecenia kandydata zgodnie z warunkami regulaminu.
 3. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Okres trwania programu: od 15.05.2022 do odwołania. Wszystkie zgłoszenia dokonane przed datą zakończenia programu będą zakwalifikowanie do programu.

§2 Warunki i zasady uczestnictwa

 1. Osobą polecającą może być wyłącznie pracownik aktualnie zatrudniony lub zatrudniający się w MEB Group.
 1. Osoba polecona co najmniej przez pół roku wstecz nie mogła być pracownikiem MEB Group.
 2. Osoba polecona musi posiadać następujące kwalifikacje:
 • komunikatywną znajomość języka niemieckiego umożliwiającą swobodne porozumiewanie się
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • kwalifikacje w zawodzie: Elektryk (udokumentowane dyplomem ukończenia szkoły)
 1. Aby polecający mógł otrzymać „Bonus 200” osoba polecona musi zostać zatrudniona w Grupie MEB oraz dodatkowo przepracować co najmniej
  3 miesiące.
 2. Wysokość „Bonusu” dla osoby polecającej wynosi 200 EUR.
 3. Aby wziąć udział w Programie, osoba polecająca przekazuje bon osobie polecanej, która następnie wypełnia i dostarcza go osobiście do biura MEB Group.

§3 Podatki

 1. Udzielony Uczestnikowi „Bonus 200” nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin programu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

*Po przepracowaniu trzech miesięcy przez osobę poleconą, Polecający otrzymuje Bonus w wysokości – 500,00EUR. Kolejne 500,00 EUR wypłacone będzie po przepracowaniu przez Poleconego kolejnych 3 miesięcy. Łącznie Polecający otrzyma Bonus 1.000,00 EUR po przepracowaniu przez Poleconego okresu 6 miesięcy.