77 555 89 12
praca@meb-group.eu

77 555 89 12
praca@meb-group.eu

REGULAMIN PROGRAMU „1000€ ekstra”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając prawa i obowiązki Osoby biorącej udział oraz Organizatora.
 2. Program „1000€ ekstra” oferuje wypłatę finansową dla nowego pracownika z tytułu przepracowania 3 miesięcy zgodnie z warunkami regulaminu.
 3. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Okres trwania programu: od 23.10.2021 do 31.12.2021 r. Wszystkie zgłoszenia dokonane przed datą zakończenia programu będą zakwalifikowanie do programu.
 • 2 Warunki i zasady uczestnictwa
 1. Kandydat co najmniej przez pół roku wstecz nie może być pracownikiem MEB Group.
 2. Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:
 • komunikatywną znajomość języka niemieckiego umożliwiającą swobodne porozumiewanie się
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • kwalifikacje w zawodzie: Elektryk, Hydraulik lub Monter wentylacji (udokumentowane dyplomem ukończenia szkoły)
 1. Aby Kandydat mógł otrzymać „1000€ ekstra”  musi zostać zatrudniony
  w Grupie MEB jako pracownik wykwalifikowany w jednym z wyżej wymienionych zawodów oraz dodatkowo przepracować co najmniej 3 miesiące*.
 2. Wysokość wypłaty ekstra dla Kandydata wynosi 1000 EUR.
 • 3 Podatki
 1. Udzielona Kandydatowi wypłata „1000€ ekstra”  nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin programu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.